Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2022/2023 proběhl v pátek 8. dubna 2022  v základní škole.

OZNÁMENÍ  O  PŘIJETÍ  K  ZÁKLADNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

Pro školní rok 2022/2023 byly do 1. ročníku ZŠ Olešná, okres Rakovník,  přijaty děti s následujícími registračními čísly:

ZŠ – 01

ZŠ – 02

ZŠ – 03

ZŠ – 04

V Olešné dne 10. 4. 2022

 

PaedDr. Eva Fastová

ředitelka školy