Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Informace pro rodiče ZŠ

AKTUÁLNĚ:

Předčasný závěr školního roku (z důvodu rozsáhlejších stavebních prací v budově školy): 23. 6. 2023 – rozdání vysvědčení (na obecním úřadě) – podrobněji viz dále – „Aktuální informace“

AKTUÁLNÍ INFORMACE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SOUHRNNÉ INFORMACE (rozklikněte si):
Informace pro rodiče – šk. rok 2022 až 2023

PRÁZDNINY → viz Informace pro rodiče (nebo Akce školy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….