Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Jídelna

Dětská výživová pyramida

Obrázek: Dětská výživová pyramida

Vedoucí školní jídelny a kuchařkou je paní Marta Zilcherová.

Pomocnou kuchařkou je paní Lenka Procházková.

Veškeré dotazy a informace ohledně stravování směřujte na vedoucí školní jídelny.

Kontakt: tel. 313 514 216; 606 157 318

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Olešná zabezpečuje stravování pro:

  • děti mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina)
  • žáky základní školy (oběd)
  • zaměstnance ZŠ a MŠ Olešná (oběd).

Školní kuchyně a jídelna je v budově mateřské školy; odtud se dovážejí obědy do základní školy.

 

Stravné pro děti MŠ a žáky ZŠ:

Strávníci 2 – 6 let přesnídávka   10,- Kč
oběd   23,- Kč
svačina   10,- Kč
Strávníci 7 – 12 let přesnídávka   10,- Kč
oběd   28,- Kč
svačina   10,- Kč

Poznámka: Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle daných kategorií. V průběhu školního roku se jejich zařazení nemění.

 

Platba stravného se provádí zpětně za uplynulý měsíc do 20. dne následujícího měsíce. Stravné (a společně s tím i školné v MŠ nebo poplatek za ŠD) je možné platit v hotovosti v budově základní školy nebo převodem na účet č. 273082902/0300.

Odhlašování stravy

Stravu je možné odhlásit osobně nebo telefonicky (kontakt viz výše) den předem do 12:30 hod., s výjimkou pondělí, kdy je možné odhlásit oběd do 8 hod. V případě akutního onemocnění je možné si první den nemoci po předchozí domluvě vyzvednout oběd
(do vlastních nádob) v 11:00 – 11:15 hod.; na ostatní dny je v tomto případě nutné obědy odhlásit.