Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Akce ZŠ

KVĚTEN 2023

 • 11. 5. –  beseda (prezentace) s výkladem a ukázkami sukulentů a kaktusů – připraví paní D. Vaníčková
 • 12. 5. – focení
 • 16. 5. – muzikál ZUŠ: „Karlík a továrna na čokoládu“ – KC Rakovník
 •  (19. 5. – náhradní plavání – viz výše)
 •  23. 5. – beseda o Etiopii (zajišťují naši „domškoláci“)
 •   31. 5. – dopravní hřiště

 

ČERVEN 2023

 • 20. 6. – „Cesta rytmu“ – společný projekt s rodiči na zahradě MŠ
 • 23. 6. – Předčasný závěr školního roku, rozdání vysvědčení (na obecním úřadě)
 • 26. – 30. 6.: provoz školní družiny v době 8 – 15 hod. (v pátek 30. 6. do 12 hod.), obědy zajištěny.
 • 1. 7. – 1. 9. 2023: hlavní (letní) prázdniny.
  Zahájení školního roku 2023/2024 bude v pondělí 4. 9. 2023 v sokolovně.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CO JSME UŽ PROŽILI:

Školní rok 2022/2023

 

ZÁŘÍ 2022

 •   1. 9.  –   Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 – v sokolovně
 • 20. 9.  –   dopravní hřiště v Rakovníku
 • 23. 9.  –   divadelní představení „Strakaté bajky“ v Tylově divadle v Rakovníku
 • 27. 9.   –  „Digihrátky se školou“ – projekt s Akademií techniky 4.0: pro děti ze ZŠ i MŠ a jejich rodiče; v sokolovně, od 15 hod.

ŘÍJEN 2022

 • 13. 10.  –  72 hodin: příprava pohoštění pro návštěvníky (občané Olešné aj.)
 • 14. 10.  –  Setkání generací ve školních lavicích – starší občané u nás ve škole: prohlídka školy, společné aktivity s dětmi, posezení u kávy aj.
 • 14. 10.  –  Vítání občánků – vystoupení našich dětí
 • 22. 10.  –  Setkání seniorů (v sokolovně) – vystoupení našich žáků
 • 26. a 27. 10. –  podzimní  prázdniny

LISTOPAD 2022

 • 10. 11.  –   Planeta Země 3000: „Magický Senegal“ v KC Rakovník (cestopisný vzdělávací program)
 • 15. 11.   –   třídní schůzky (od 16 hod.) a školská rada
 • 24. 11.  –   výlet na zámek Mníšek pod Brdy s předvánočním programem (ZŠ a MŠ)
 • 27. 11.   –  adventní trhy (16:00 hod.) a rozsvícení vánočního stromu (17:00 hod.)

PROSINEC 2022

 •   5. 12.  –  Možná přijde i Mikuláš (ZŠ a MŠ) – mikulášská nadílka
 •   8. 12. –   Adventní vystoupení ve Valeu
 • 15. 12.  –  Vánoční besídka ZŠ a MŠ v sokolovně – od 15 hod.
 • 17. 12.  –  Vánoční vycházka – sraz v 17 hod. u OÚ
 • 22. 12. –  ZRUŠENO: Kino na kolečkách – filmové představení (sokolovna v Kněževsi);
  náhradní program: koncert v MŠ (rodinný orchestr)
 • 23.12. 2022 až  2. 1. 2023 –  vánoční prázdniny

LEDEN 2023

 •  11. 1. – bruslení se ŠD (1.)
 • 25. 1. – bruslení se ŠD (2.)
 • 27. 1. – zdravotní cvičení s dětmi
 • 31. 1. – Závěr I. pololetí, rozdání výpisu z vysvědčení

ÚNOR 2023

 •   3. 2.  –  pololetní prázdniny
 •   8. 2.  –  bruslení se ŠD (3.)
 •  13. až 17. 2. – jarní prázdniny
 • 22. 2. – bruslení se ŠD (4.)
 • 24. 2. 2023 – zdravotní cvičení s dětmi

BŘEZEN 2023

 •    1. 3. – bruslení se ŠD (5.)
 •   4. 3.  – dětský karneval
 • 28. 3. – Den otevřených dveří v ZŠ (8 – 10 hod.) – viz složka Zápis
 • 30. 3. – přednáška (pro rodiče) a praktická ukázka zdravotního cvičení s dětmi – v MŠ

DUBEN 2023

Plavání: 20. 4. – 22. 6. (vždy ve čtvrtek + náhradní za ŠvP: 19. 5.)

 • 5. 4. – Velikonoce se školáky (ve škole, pro občany obce)
 • 6. 4. – velikonoční prázdniny
 • 14. 4. – zápis do 1. ročníku na šk. rok 2023/2024
 • 18. 4. – třídní schůzky (od 16 hod.), společně s rodiči dětí z MŠ, které pojedou na Školu (pobyt) v přírodě – v základní škole
 • 24.  až 28. 4.  – Škola (pobyt) v přírodě v Jesenici u Rakovníka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARCHIV

Akce školy 2021 až 2022