Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Akce ZŠ

ČERVEN 2024

 •     4. 6.  – muzikál ZUŠ: „Lily Potterová a ztracená hůlka“ (KC Rakovník)
 •     6. 6.  – úvodní třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
 •   17. 6.  –  4. a 5. roč. → cyklovýlet do ZŠ Kněževes (TV – nácvik skoku vysokého)
 •   18. 6.  –  turnaj ve vybíjené v ZŠ Chrášťany (+ ZŠ Kněževes a ZŠ Olešná)
 •   20. 6. – „Roztančená škola“ – společný projekt ZŠ a MŠ a rodiče  (od 15 hod. na zahradě MŠ)
 •   24. 6. –  výlet do ZOO Zájezd (dopoledne); spaní v družině (+ táborák); POZNÁMKA: plánované kouzelnické představení muselo být z technických důvodů zrušeno
 •   25. 6. – divadelní představení (v sokolovně) – K. Čapek: Dášeňka – pro MŠ a 1. – 3. ročník ZŠ
 •   27. 6. – slavnostní rozloučení s páťáky
 •   28. 6. – závěr školního roku: pasování prvňáčků na čtenáře, vyhodnocení soutěží atd., pochvaly a další ocenění, rozdání vysvědčení

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CO JSME UŽ PROŽILI:

Školní rok 2023/2024

ZÁŘÍ 2023

 • 4. 9.    – Slavnostní zahájení školního roku 2023/20234 – v sokolovně
 • 25. 9.  – dopravní hřiště v Rakovníku

ŘÍJEN 2023

 •   3. 10.  –  Den s polytechnikou (hrátky) – s rodiči; v 15 hod. v sokolovně
 •  12.10.  –  Etické dílny: „Jak překonat starosti ve škole“ (4. a 5. ročník)
 •  12.10.  –  projekt 72 hodin – úklid listí u olešenského zámku a úpravy u výběhu pro koně
 • 21. 10.  –  setkání seniorů (vystoupení našich dětí)
 • 24. 10   –  country tance
 • 26. 10. a 27. 10  – podzimní prázdniny

LISTOPAD 2023

 •  9. 11.  –   Retrohrátky (9 – 11 hod. v sokolovně; hry našich babiček a dědečků)
 • 16. 11   –   projekt: Podzimní tvoření z keramiky (s externisty)
 • 20. 11.  –   návštěva Nové síně Rabasovy galerie v Rakovníku, workshop
 • 21. 11.  –   třídní schůzky (od 16 hod.)
 • 23. 11.  –  Planeta Země 3000: Kambodža – cstopisně vzdělávací pořad (cestovatel Adam Lelek) – v KC Rakovník
 • 30. 11.  –  „Tonda obal“ – projekt o třídění a recyklaci odpadů

PROSINEC 2023

 •   3. 12.  –  rozsvícení vánočního stromu; adventní trhy
 •   5. 12.  –  Mikulášská nadílka
 • 13. 12.  –  vánoční besídka (v 15 hod. v sokolovně)
 • 16. 12.  –  vánoční vycházka
 • 23.12. 2023 – 2. 1. 2024: vánoční prázdniny

LEDEN 2024

 •  10. 1.  –   bruslení se ŠD (zimní stadion v Rakovníku)
 •  24. 1   –   bruslení se ŠD (zimní stadion v Rakovníku)
 •  31. 1.  –   beseda s myslivcem panem P. Bubou

ÚNOR 2024

 •    7. 2.  –  bruslení se ŠD (zimní stadion v Rakovníku)
 •  15. 2.  –  Etické dílny: „Jak správně využívat IT a média“ (4. a 5. ročník)
 • 19. – 23. 2.: jarní prázdniny
 •  28. 2. –  bruslení se ŠD (zimní stadion v Rakovníku)

BŘEZEN 2024

 •   2. 3.  – dětský karneval
 •  14. 3. – Ze života surikat (sokolovna, Olešná)
 • 22. 3.  – čtení v MŠ (školáci 4. a 5. ročníku předškolákům)
 • 25. 3.  – „Škola nanečisto“ – budoucí prvňáčkové ve škole
 • 25. 3.  – návštěva knihovny v Olešné (4. a 5. ročník)
 • 26. 3.  – Den otevřených dveří (8 – 10 hod.)
 • 27. 3.  –  VELIKONOČNÍ  VYCHÁZKA s dědečky a babičkami – pozapomenuté nebo netradiční velikonoční zvyky a tradice
 • 28. 3.  – velikonoční prázdniny

DUBEN 2024

 •    5. 4.  – zápis do 1. ročníku na školní rok 2024/2025
 •  16. 4.  – třídní schůzky, školská rada;
  Poznámka: I. třída (1. – 3. roč.) v 16 hod., II. třída (4. – 5. roč.) podle harmonogramu (formou tripartity)
 • PLAVÁNÍ (duben – červen 2024, zpravidla ve středu; ostatní dny jsou náhrada za květnové státní svátky a za „školu v přírodě“):
 • Harmonogram plavecké výuky ZŠ a MŠ Olešná
 •  18. 4.  – beseda s velitelem městské policie (Bc. J. Nový)
 • 23. 4. –  dopravní hřiště
 •  25. 4. – Národní muzeum Praha a ČNB  – celodenní vzdělávací výprava

KVĚTEN 2024

 •    7. 5.  –  společné focení (ZŠ)
 •  17. 5.  –  anglické divadlo (pro 3., 4. 5. roč.; přeloženo z 12. 4.)
 •  20. – 24. 5.: POBYT (škola) V PŘÍRODĚ v Jesenici u Rakovníka (ZŠ a MŠ)
 • 30. 5.  –   „Jak se dělá hmyzí škola“ (ohlédnutí za „školou v přírodě“)
 •  31. 5.  –  oslava MDD

 

Školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ 2022

 •   1. 9.  –   Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 – v sokolovně
 • 20. 9.  –   dopravní hřiště v Rakovníku
 • 23. 9.  –   divadelní představení „Strakaté bajky“ v Tylově divadle v Rakovníku
 • 27. 9.   –  „Digihrátky se školou“ – projekt s Akademií techniky 4.0: pro děti ze ZŠ i MŠ a jejich rodiče; v sokolovně, od 15 hod.

ŘÍJEN 2022

 • 13. 10.  –  72 hodin: příprava pohoštění pro návštěvníky (občané Olešné aj.)
 • 14. 10.  –  Setkání generací ve školních lavicích – starší občané u nás ve škole: prohlídka školy, společné aktivity s dětmi, posezení u kávy aj.
 • 14. 10.  –  Vítání občánků – vystoupení našich dětí
 • 22. 10.  –  Setkání seniorů (v sokolovně) – vystoupení našich žáků
 • 26. a 27. 10. –  podzimní  prázdniny

LISTOPAD 2022

 • 10. 11.  –   Planeta Země 3000: „Magický Senegal“ v KC Rakovník (cestopisný vzdělávací program)
 • 15. 11.   –   třídní schůzky (od 16 hod.) a školská rada
 • 24. 11.  –   výlet na zámek Mníšek pod Brdy s předvánočním programem (ZŠ a MŠ)
 • 27. 11.   –  adventní trhy (16:00 hod.) a rozsvícení vánočního stromu (17:00 hod.)

PROSINEC 2022

 •   5. 12.  –  Možná přijde i Mikuláš (ZŠ a MŠ) – mikulášská nadílka
 •   8. 12. –   Adventní vystoupení ve Valeu
 • 15. 12.  –  Vánoční besídka ZŠ a MŠ v sokolovně – od 15 hod.
 • 17. 12.  –  Vánoční vycházka – sraz v 17 hod. u OÚ
 • 22. 12. –  ZRUŠENO: Kino na kolečkách – filmové představení (sokolovna v Kněževsi);
  náhradní program: koncert v MŠ (rodinný orchestr)
 • 23.12. 2022 až  2. 1. 2023 –  vánoční prázdniny

LEDEN 2023

 •  11. 1. – bruslení se ŠD (1.)
 • 25. 1. – bruslení se ŠD (2.)
 • 27. 1. – zdravotní cvičení s dětmi
 • 31. 1. – Závěr I. pololetí, rozdání výpisu z vysvědčení

ÚNOR 2023

 •   3. 2.  –  pololetní prázdniny
 •   8. 2.  –  bruslení se ŠD (3.)
 •  13. až 17. 2. – jarní prázdniny
 • 22. 2. – bruslení se ŠD (4.)
 • 24. 2. 2023 – zdravotní cvičení s dětmi

BŘEZEN 2023

 •    1. 3. – bruslení se ŠD (5.)
 •   4. 3.  – dětský karneval
 • 28. 3. – Den otevřených dveří v ZŠ (8 – 10 hod.) – viz složka Zápis
 • 30. 3. – přednáška (pro rodiče) a praktická ukázka zdravotního cvičení s dětmi – v MŠ

DUBEN 2023

Plavání: 20. 4. – 22. 6. (vždy ve čtvrtek + náhradní za ŠvP: 19. 5.)

 • 5. 4. – Velikonoce se školáky (ve škole, pro občany obce)
 • 6. 4. – velikonoční prázdniny
 • 14. 4. – zápis do 1. ročníku na šk. rok 2023/2024
 • 18. 4. – třídní schůzky (od 16 hod.), společně s rodiči dětí z MŠ, které pojedou na Školu (pobyt) v přírodě – v základní škole
 • 24.  až 28. 4.  – Škola (pobyt) v přírodě v Jesenici u Rakovníka

KVĚTEN 2023

 • 11. 5. –  beseda (prezentace) s výkladem a ukázkami sukulentů a kaktusů – připraví paní D. Vaníčková
 • 12. 5. – focení
 • 16. 5. – muzikál ZUŠ: „Karlík a továrna na čokoládu“ – KC Rakovník
 •  (19. 5. – náhradní plavání – viz výše)
 •  23. 5. – beseda o Etiopii (zajišťují naši „domškoláci“)
 •   31. 5. – dopravní hřiště

ČERVEN 2023

 • 19. 6. –  Rabasova galerie v Rakovníku (program s lektorem)
 • 20. 6. – cyklovýlet (dopoledne)
 • 20. 6. – „Cesta rytmu“ – společný projekt s rodiči na zahradě MŠ (bubnování) – od 15 hod.
 • 21. 6. –  Projektový den v Akademii Techniky 4.0 v Rakovníku
 • 23. 6. – Předčasný závěr školního roku, rozdání vysvědčení (na obecním úřadě)
 • 26. – 30. 6.: provizorní provoz školní družiny v době 8 – 15 hod. (v pátek 30. 6. do 12 hod.), obědy zajištěny.

ČERVENEC – ZÁŘÍ 2023

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023
Zahájení školního roku 2023/2024 bude v pondělí 4. 9. 2023 v sokolovně.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ARCHIV

Akce školy 2021 až 2022