Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Akce ZŠ

KVĚTEN

 •   3. 5.  –   výlet do Karlových Varů (ZŠ a MŠ) – původně plánovaný v roce 2021
 • 31. 5.  –   výprava na rodinnou farmu ve Statenicích (ZŠ a MŠ) – původně plánovaná na rok 2020

 

DUBEN

 •   4. 4.  –  „Škola nanečisto“ → návštěva budoucích prvňáčků ve škole (8 – 10 hod.)
 •   8. 4.  –  zápis do 1. ročníku ZŠ
 • 10. 4.  –  country tance → v 10:00 (v sokolovně)
 • 13. 4.  –  dopravní hřiště
 • 14. 4.  –  Velikonoční prázdniny
 • 20. 4.  – „Hokus pokus den“ – vzdělávací pořad pro děti
 • 21. 4.   –  zahájení plaveckého výcviku (bazén v Rakovníku)
 • 25. 4.  –  exkurze do Valea
 • 26. 4.  –  třídní schůzky (od 16 hod.) a školská rada (od 17 hod.)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZÁŘÍ

 •  6. 9. – Rakovnické posvícení (odpoledne, se školní družinou)
 • 16. 9. – celodenní výlet na hrad Karlštejn a do Muzea voskových figurín (na Karlštejně)
 • 17. 9. – Vítání občánků
 • 22. 9. – dopravní hřiště (Rakovník)

ŘÍJEN

 • Projekt dobrovolnických aktivit 72 hodin (10. ročník)
 • 25. a 26. 10. – ředitelské volno (malování II. třídy, dokončení stavebních úprav – chodba)
 • 27. a 29. 10. – podzimní prázdniny

LISTOPAD

 •  11. 11. – Planeta Země 3000 – Madagaskar (cestopisný vzdělávací pořad; v KC Rakovník)
 • 23. 11. – Třídní schůzky (viz Informace pro rodiče) – od 16 hod. v ZŠ
 • 28. 11. – Rozsvícení vánočního stromu (v 17 hod.)

PROSINEC

 • 1. 12. 2021 – vánoční focení žáků (nezávazné)
 • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 → vánoční prázdniny

LEDEN

 • 10. 1. – Mobilní planetárium; téma Vesmír (planety atd.) – uskuteční se v 10: 30 hod. v naší sokolovně; program (80 Kč/žáka) hradí škola jako součást vzdělávání
 • 31. 1. – závěr I. pololetí → výpis z vysvědčení (konec vyučování bude jako obvykle do 11:35 hod. a ŠD bude v provozu do 16:15 hod.).

ÚNOR

 • 4. 2. – pololetní prázdniny
 • 7. – 11. 2.  → jarní prázdniny

BŘEZEN

 •   9. 3.  – Akademie techniky 4.0 v Rakovníku (3. a 5. ročník)
 • 10. 3.  – Akademie techniky 4.0 v Rakovníku (1. a 2. ročník)
  Podrobnější informace → viz https://www.technikum-academy.cz/
 • 25. 3.  – návštěva dětského oddělení městské knihovny v Rakovníku včetně vzdělávacích programů: Řekni, jak se jmenuješ (1. a 2. ročník), Vole se neříká (3. a 5. ročník)
 • 29. 3.  – Den otevřených dveří