Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Základní škola

Školní rok 2022/2023

I. třída: 1., 2. a 5. ročník
třídní učitelka: PaedDr. Eva Fastová

II. třída: 3. a 4. ročník
třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pavlíčková

Ve školním roce 2022/2023 máme 25 žáků (4 v 1. ročníku, 6 ve 2. ročníku, 7 ve 3. ročníku, 7 ve 4. ročníku a 1 v 5. ročníku); k tomu máme zapsáno ještě 22 žáků v individuálním (domácím) vzdělávání – dva z nich k nám budou docházet pravidelně dva dny v týdnu.

Zaměstnanci základní školy

PaedDr. Eva Fastová – ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy, výchovný poradce, školní metodik prevence

Mgr. Zuzana Pavlíčková – třídní učitelka II. třídy

Radka Malá – vychovatelka ŠD, učitelka (především výchovy) a asistent pedagoga

Jana Sklenková – školnice a uklízečka

Hledáme učitele/učitelku

ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník, přijme

kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně ZŠ

na částečný úvazek 0,3. Nástup: září 2023.

Nabídky včetně strukturovaného profesního životopisu zasílejte na adresu:   info@skola-olesna.cz

 

Hledáme asistenta pedagoga

úvazek 0,5/3 vyučovací hodiny denně přímé práce (+ 1 hod. příprava); nástup září 2023