Základní škola a Mateřská škola Olešná, okres Rakovník

Základní škola

Školní rok 2021/2022

Radujeme se z toho, že v naší škole přibývají žáčci – od tohoto školního roku jsme zase dvoutřídka:

I. třída: 1. a 3. ročník
třídní učitelka: PaedDr. Eva Fastová

II. třída: 2. a 5. ročník
třídní učitelka: Mgr. Zuzana Pavlíčková

Ve školním roce 2013/2014  jsme původní jednotřídní školu rozšířili na dvojtřídku, takže žáci byli rozděleni do dvou tříd. Ve školním roce 2014/2015 měla naše škola 23 žáků, ale ve školním roce 2015/2016 měla už jen 16 žáků, protože začaly odcházet na 2. stupeň ZŠ početnější ročníky. Na konci školního roku odešlo celkem 10 žáků, takže od školního roku 2016/2017 jsme byli opět jednotřídkou. Ovšem naše školička se postupně zase naplnila, a proto od letošního roku učíme opět ve dvou třídách (I. třída – 1. a 3. ročník, II. třída – 2. a 5. ročník). Ve školním roce 2021/2022 máme 24 žáků (6 v 1. ročníku, 7 ve 2. ročníku, 7 ve 3. ročníku a 4 v 5. ročníku) a k tomu máme zapsáno ještě přes 21 žáků v individuálním (domácím) vzdělávání a dva žáky, kteří se vzdělávají v zahraničí.

Zaměstnanci základní školy

PaedDr. Eva Fastová – ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy, výchovný poradce, školní metodik prevence

Mgr. Zuzana Pavlíčková – třídní učitelka II. třídy

Radka Malá – vychovatelka ŠD a učitelka (především výchovy)

Jana Sklenková – školnice a uklízečka

Hledáme učitele/učitelku

ZŠ a MŠ Olešná, okres Rakovník, přijme

kvalifikovaného učitele/učitelku 1. stupně ZŠ

na částečný úvazek 0,3. Nástup: leden 2022.

Nabídky včetně strukturovaného

profesního životopisu zasílejte na adresu:   zsolesna.rakovnik@seznam.cz